Åbn Søgning

8. klasse på Halsnæs Lilleskole fra 2018/19

Halsnæs Lilleskole har besluttet, at vi gerne vil tilbyde en ny generation af unge muligheden for at gennemføre et fuldt skoleforløb fra 0.-9. klasse, begyndende med en 8. klasse i august 2018.

Vi lever i en tid, hvor det offentlige uddannelsessystem er stærkt udfordret. I de senere år har der været et stort fokus på formelle færdigheder på bekostning af dannelsen, og det noget ensidige fokus på test og prøver er godt i gang med at skabe en skole, hvor det kun er den formelle
viden, der tillægges betydning.

På Halsnæs Lilleskole har vi i en årrække haft succes med at drive en skole, som anerkender, at børn er individer, der kan tænke selv. Vi giver plads til udfoldelse, kreativitet og selvrefleksion. Vi lærer børnene at samarbejde på tværs af alder og fagligheder. Vi dyrker det at kunne stille de gode spørgsmål og få den gode idé som væsentlige elementer i en skole, der ser det som sin fornemste opgave at inspirere, motivere og engagere børnene.

Vi har givet os selv den udfordring at designe et læringsforløb til udskolingen. Det skal bygge på vores solide erfaringer og værdier, og samtidig afsluttes med, at eleverne går til folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.

Vi synes, at vi som lilleskole er forpligtet til at skabe andre veje – og vi tror på, at vi som samlet organisation (bestyrelse, forældre, børn, medarbejdere og ledelse) kan løfte dette spændende projekt.

Projektplan for etablering af overbygning

Men, hvor skal de unge være?

Vi har sammen med tegnestuen Halvorsen-Jensen tegnet en 350 m2 stor tilbygning, der i løbet af 2. halvår af 2018 er blevet bygget forlængelse af gårdens sydlænge.