Åbn Søgning

FAG OG UNDERVISNING

I henhold til lov om friskoler skal skolen opfylde det krav til undervisningen, at den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Det betyder, at undervisningen på Halsnæs Lilleskole i hovedtræk tilrettelægges, gennemføres og evalueres ud fra samme mål som i folkeskolen. Vores fagplaner arbejder således med mål og læseplaner, som angivet i undervisningsministeriets Forenklede FællesMål.

Når det er sagt, er det dog også vores overbevisning, at vi hellere vil undervise med fagene end i fagene. Vi arbejder derfor med årsplaner, hvor læringsforløb gerne planlægges med temaer og projekter i tværfaglige forløb. Med en sådan organisering synes vi, at børnene får den bedste mulighed for at fordybe sig og arbejde med helheder og meningsgivende sammenhæng.

I praksis vil børnenes undervisning veksle mellem forløb af mere traditionel faglig karakter og temaer og tværfaglige aktiviteter, hvor skemaet brydes op, og der samarbejdes med andre klassetrin på skolen. 

En gang om ugen har alle børn fra 1. klasse og opefter en lektion med studietid på skemaet. Studietid er et særligt initiativ på Halsnæs Lilleskole, hvor mindre grupper af børn (fra et til fore) arbejder med at få feedback/ feedforward fra en lærer i teamet, fra en pædagog og/ eller fra andre børn.

Vi ønsker med initiativet at understrege, at vi har fokus på at opbygge et læringsrum, hvor børnene opfordres til at sætte ord, følelser, tegninger og billeder på deres egen læring og således selv er aktive, når der evalueres og sættes nye mål for egen indsats.

I år har vi også indført nogle helt nye og spændende valgfag for børnene i 6. og 7. klasse.

Nogle arbejder en dag om ugen med Mad og Catering, hvor de laver mad til skolens SFO og klub, men også brillerer over for forældre og gæster ved forskellige arrangementer på skolen. Andre har valgt Musikkens og Lydenes Laboratorium, hvor man bl.a. forbereder sig til at deltage i årets Lilleskolefestival i juni måned, og atter andre har Kreativitet og Kloge Hænder, hvor man arbejder med visuelle udsmykninger og reparerer tøj, tasker, bælter og alt muligt andet.