Åbn Søgning

FORÆLDRE PÅ LILLESKOLEN

Halsnæs Lilleskole bygger på et stort og vedholdende forældreengagement, som vi er meget afhængige af i hele skolens virke. Forældrenes indsats styrker fællesskabet og kontakten mellem skole, forældre og børn. Halsnæs Lilleskole blev startet af en gruppe forældre i Halsnæs i år 2000, og det har lige siden været en vigtig del af skolens drift, at forældrene byder ind med det, de kan og har lyst til.

Der er en række opgaver, man som forældre på skolen er forpligtet til at varetage. Mange af opgaverne er nogle, som man på andre skoler har pedel og rengøringsfolk til. Selv om vi har professionel hjælp til både rengøring og pedelarbejde, har det stor økonomisk og social værdi for skolen, at forældrene hjælper både med at løse praktiske opgaver og med at passe børnene, når vi har pædagogiske dage og kursus for medarbejderne på skolen.

Det er muligt som forældre at deltage i forskellige råd og udvalg på skolen.

KLASSEUDVALG

Klasseudvalgets vigtigste opgave er at skabe nogle rammer omkring det sociale liv i klassen, hvor vi som forældre i fællesskab kan varetage vores børns trivsel på skolen. Hver klasse har et klasseudvalg, som består af mindst to forældrerepræsentanter.

FORÆLDRE PÅ TVÆRS

Forældre på tværs er en sammenslutning af forældre fra alle skolens klasser, der arbejder med arrangementer og tiltag, der styrker fællesskabet og trivslen på skolen på tværs af klassetrin.
Her kan I læse referater af årets møder og blive klogere på FPT´s arbejde.

BESTYRELSEN

Som forældre er det muligt at blive valgt ind i skolens bestyrelse. Bestyrelsen på en friskole har ansvaret for den helt overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolens økonomi. Skolens ledelse har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene. I praksis arbejder bestyrelse, ledelse og skolens medarbejdere tæt sammen om at udvikle og vedligeholde skolens værdigrundlag, omgangstone, traditioner m.v.  

Valg til bestyrelsen sker på den årlige på generalforsamling.